גיליון 439: על רוחות רפאים, שמות תאומים, טבילת צהריים ופרסומת