גיליון 465: על יוגינית הפוכה, הודיה כסליחה וערומים במדבר (פרסומת)