גיליון 436: על רוקם המקרמה המחורר, עז אבודה, פרסומת וחיות אחרות.