גיליון 441: על אסלות, קופים אמיצים, פרסומת ומדבר מפולס.