גיליון 444: על אימת השממיות, פרסומת ופיסת מחשבה של סופרת צללים...