גיליון 445: על אחווה סודית, ריקוד מקרנה, פרסומת ותקווה קטנה בלב.