גיליון 446: על סופת הזורבה, ברד ברייב ומשבר טחינה.