גיליון 449: על טווסים, מרכבות, פרסומת וחיות אחרות.