גיליון 454: על צום מוזר, תקשורת הזויה ופסטיבל זורבה אחד (פרסומת)