גיליון 462: על סיפור חכם, קארמה ואבן בראש (פרסומת)