גיליון 464: על פתיחת עונת הערום, רשת סוערת ובריכה יתומה (פרסומת)