גיליון 471: על תרנגולים ישנוניים, פטמות חופשיות וחייל מארינס אבוד אחד