על הפסטיבל הראשון של השנה, הנחה לדיפאק צ'ופרה ומה מתבשל לפורים...