פותחים את השערים והלבבות החל מ...עכשיו תראו מה אנחנו מכינים