הוזמנתם להיות אורחי כבוד ב- אשרם פתוח: ימי התכווננות 21-23.5