hpggg3 540
 
תוכנית עבודה ומדיטציה. אתם מאפשרים לעצמכם זמן התנתקות מהחיים השגרתיים - לפחות לעשרה ימים - ומגיעים אלינו, לחוויה בלתי נשכחת באשרם במדבר, גן פורח בלב המדבר. הוומפ היא תכנית הדגל של אשרם במדבר. מסגרת ייחודית המשלבת מדיטציה, עבודה, תהליך אישי וחיי קהילה באשרם. אספנו עבורכם תמונות שצילמנו לאורך השנים של חברי הוומפ האהובים שלנו... 

יש לכם תמונות ורוצים שנעלה אותן לגלריה שלנו? שלחו לנו, אנחנו נשמח ביותר!
 
gallery_womp9
 
AWOMP
 
WOMP
 
gallery_womp1
 
gallery_womp2
 
WOMP
 
WOMP
 
gallery_womp3
 
gallery_womp4
 
WOMP
 
gallery_womp5
 
WOMP
 
WOMP
 
gallery_womp6
 
gallery_womp7
 
WOMP
 
gallery_womp8
 
WOMP
 
WOMP
 
gallery_womp10
 
gallery_womp11
 
WOMP
 
WOMP
 
gallery_womp12
 
gallery_womp13
 
WOMP
 
gallery_womp14
 
WOMP
 
gallery_womp15
 
WOMP
 
gallery_womp16
 
WOMP
 
gallery_womp17
 
WOMP
 
gallery_womp18
 
WOMP
 
gallery_womp19
 
WOMP
 
WOMP
 
gallery_womp20
 
WOMP
 
gallery_womp21
 
WOMP
 
gallery_womp22
 
WOMP
 
gallery_womp23
 
AWOMP
 
gallery_womp24
 
AWOMP
 
gallery_womp25
 
AWOMP
 
gallery_womp26
 
AWOMP
 
gallery_womp27
 
gallery_womp28
 
AWOMP
 
AWOMP
 
gallery_womp29
 
gallery_womp30
 
AWOMP
 
AWOMP
 
gallery_womp31
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
AWOMP
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
aWom
 
 
Powered by Phoca Gallery